התו הירוק

ה"תו הירוק" במרכז נא לגעת

בהתאם למתווה החדש ועפ"י הוראות משרד הבריאות מרכז נא לגעת עומד בתנאי "התו הירוק לקבלת קהל":

 -מכירת כרטיסי כניסה להצגות והמופעים תעשה מראש באתר המרכז ו/או טלפונית.
לא תתבצע מכירת כרטיסים בקופת המרכז ביום ההצגה.

- הכניסה לאולם תהיה באמצעות הצגת אישור הזמנה בטלפון הנייד או מודפס.

( איסוף בקופה יתאפשר במקרים חריגים בלבד לרוכש שלא הביא עמו את הכרטיס הדיגיטלי (
- על מנת למנוע התקהלות תתאפשר הכניסה למרכז ומשם לאולם באמצעות סדרנים ובאופן הדרגתי
- יש לשמור על מרחק של 2 מ' בין הנכנסים לבין העומדים בתור 

- במרכז מפוזרים מספר עמדות לחיטוי ידיים.
- יש לעטות מסכה בכל עת.
- לא יתקיימו הפסקות במהלך ההצגה.
- יציאת הקהל מהאולם בסיום ההצגה תיעשה גם היא בהדרגה באמצעות הסדרנים
 -לידיעתכם האולם יעבור ניקוי וחיטוי.

- יש להישמע להוראות הסדרנים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים